WEBWINKEL » CONTACT » INFO » RIJKSKEURMERK

Rijkskeurmerk brandblussers. Om in Nederland brandblusapparaten tot het totaal gewicht van 20 kilo te mogen verkopen is het Nederlands brandblusser Rijkskeurmerk vereist. Dit overheidskeurmerk wordt aangegeven in de ellips op het etiket van brand blustoestellen. Wanneer het Rijkskeurmerk op een brandblusser staat vermeld dat kan vastgesteld worden dat de brandblusser geschikt is voor brand blussen in brandklassen als aangegeven op het brandblusser etiket. De brandklassen worden onderverdeeld in brandklassen A, B, C, D en F). Wij bieden u behalve brandblussers voor bedrijven tevens erkende sprayblussers voor particulier en bedrijf. Deze hebben geen onderhoud nodig en bevatten het rijkskeurmerk.


Rijkskeurmerk voorschriften voor brandblussers liggen vast in het Besluit draagbare brandblussers 1997. Het type Rijkskeurmerk wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder Rijkskeurmerk is het niet toegestaan om draagbare brandblussers in Nederland te verkopen of te verhandelen met de intentie deze op de markt te brengen. Het Rijkskeurmerk is sinds 1986 voor de duur van vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkskeurmerk op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de vergunninghouder ( brandblusser leverancier ) of Ministerie werd ingetrokken.


Informatie Rijkskeurmerk brandblussers? Neem gerust contact op.