WEBWINKEL » CONTACT » INFO » NEN NORMERING

NEN brandblussers. NEN onderhoud en controle brandblussers. Brandblussers zijn belangrijk bij brandbestrijding. Met een brandblusser is branduitbreiding te voorkomen. NEN schrijft de regels voor onderhoud aan brandblussers. Onderhoud brandblussers is wettelijk geregeld in NEN2559, de Zorgplicht, de Arbowet en Bouwbesluit gebouwen.


NEN 2559 regelt voorschriften onderhoud brandblussers. NEN2559 eist een onderhoudsinterval van minstens één keer per twee jaar. Brandblusser onderhoud dient vastgelegd te worden. Voordeel hiervan is dat wanneer u een brandblusser inspectie van de brandweer of brandverzekering krijgt u kunt aantonen dat u aan brandveiligheid verplichtingen voldoet. Wanneer u regelmatig onderhoud aan de brandblussers (en vaste brandslanghaspels) in uw gebouw(en) en ook bedrijfswagens laat uitvoeren kunt in ieder geval niet direct aansprakelijk worden gesteld voor evt. nalatigheid. De keuringsdatum voor de eerstvolgende brandblusser keuring vindt u op de gele keuringsticker.


In Nederland is in 1941 de constructie norm van brandblussers wettelijk vastgelegd in Besluit 41. In de loop der jaren is dit Besluit regelmatig aangepast vanwege technologische doorontwikkelingen. In 1996 werd de Europese Norm EN3 van kracht. De EN3 werd in Nederland van kracht als NEN-EN3. Bij de herziening van het Besluit in 1997 is besloten de NEN-EN3 norm in het Besluit op te nemen. Onderstaand treft u veel toegepaste brandblusser normen.


NEN NORMERING KLEINE BLUSMIDDELEN:

  • NEN-EN2 = brandklassen indeling
  • NEN-EN3 = ontwerpcriteria brandblussers
  • NEN-EN 1866 = ontwerpcriteria bluswagens
  • NEN2033 = eisen metaalbrand brandblussers ( brandklasse D )
  • NEN4001 = projectering brandblussers en bluswagens
  • NEN 1869:1997 = erkende blusdekens

 

NEN NORMERING ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN:

  • NEN 2659:2003 = frequentie onderhoud en keuring van bluswagens.
  • NEN-EN 671-3 = frequentie onderhoud en keuring brandslanghaspels (jaarlijks).
  • NEN2559 = frequentie onderhoud en keuring brandblussers (naar wens jaarlijks - minstens 1x per 2 jaar). 

Informatie NEN normering brandblussers? Neem gerust contact op.