WEBWINKEL » CONTACT » INFO

Informatie blusapparaten voor bedrijf en particulier. Er zijn diverse soorten brandblussers op de markt. Het is goed om informatie over brandblussers te krijgen voordat u tot aankoop overgaat. Op deze en onderliggende webpagina's hebben wij belangrijke onderwerpen uiteengezet. In een bedrijfspand worden weer andere brandblussers voorgeschreven dan in huis, op de boot of in een voertuig. Iedere situatie is maatwerk en het is van groot belang dat u met het juiste blusmiddel een beginbrand gaat blussen. Rechts op de afbeelding een 6 liter schuimblusser welke net als een 5 kilo Co2 brandblusser in een bedrijfspand op 1 meter hoogte vanaf de vloer opgehangen dient te worden. Het brandblusserbord op 2 meter vanaf de vloer. Draagbare brandblussers mogen in Nederland verkocht worden wanneer deze het Rijkstypekeurmerk hebben. In de webshop brandblussers per IDeal kopen. 


SCHUIM BLUSAPPARAAT:

Een schuim brandblusapparaat is ontworpen voor het blussen van branden in de brandklassen A en B. Het blusschuim brengt geen nevenschade toe aan gebouwen en goederen. Conventionele metalen schuim brandblusapparaten met de manometer bovenaan de bluscilinder zijn het voordeligst. De Nederlandse Overheid schrijft voor de brandpreventie in gebouwen wettelijk voor dat er in gebouwen voldoende draagbare schuimblussers aanwezig dienen te zijn met een minimale inhoud van 6 liter schuim. Standaard zijn schuimblusapparaten niet vorstbestendig. Door toevoeging van vorstbestendige schuim vloeistof is dit mogelijk tot -30˚C. Schuim blusapparaten voor winkels, kantoren, magazijnen en supermarkten. Kleine schuimblusapparaten zoals sprayblussers met minder dan 6 liter inhoud zijn ontworpen voor brandpreventie keukensauto, caravan, camperboot. Sprayblussers online per IDeal kopen?


VETBRAND BLUSAPPARATEN:

Brandblusser professionele keuken. In horecabedrijven wordt gebruik gemaakt van grotere frituurbakken, ovens en andere brandrisicovolle keukenapparatuur. Een vet brandblusapparaat is een speciaal blusapparaat met als blusmiddel een wet chemical dat bij het blussen op een vet of olie brand zeer fijn verneveld over de brandhaard wordt verdeeld. Het voor een vet en olie brand geschikte blusmiddel gaat een verstikkende verbinding met brandende vloeistof aan. Hierdoor zal een brand in een frituurbak door zuurstoftekort verstikken en doven. Vet brandblusapparaten zijn ook in verschillende soorten te koop. Wij leveren Co2 brandblussers en vetblusser voor bedrijfskeukens. De brandklasse voor keukens is brandklasse F. Een vet blusapparaat is ook geschikt voor blussen op in brand staande elektrische apparaten.


POEDER BLUSAPPARATEN:

Poederblusapparaten zijn ontworpen voor het veilig en effectief blussen van branden in de buitenlucht. Met een poederblusser is het zeer eenvoudig blussen. Zorg er echter wel voor dat u met de wind in de rug de brand gaat blussen. Poeder is een goedkope blusstof en tijdens het blussen is de bluswerking negatief katalytisch. Dit betekent dat het ABC bluspoeder een snelle reactie met brandmoleculen in de brandhaard aangaat. Hierdoor raken de moleculen door een filmlaag omsloten en tegelijkertijd wordt de verbranding versneld. De brand zal in zichzelf doven. Bluspoeder is niet geschikt voor gebruik in een kantoor, gebouw woning, auto of boot. Het is zeer schadelijk voor de printplaten welke zich in elektronische apparatuur bevindt. Ondanks de kans op grote schade wordt er toch vaak vanwege de lagere prijs of de grote effectiviteit die poederblussers met zich meebrengen gekozen. Men kiest er dan bewust voor dat er best wat gevolgschade bij het blussen met een poederblusser teweeg mag worden gebracht maar het wordt belangrijker geacht dan de brandhaard met een poeder blusapparaat sneller en beter bestreden kan worden. Een poeder blusapparaat is geschikt voor brandpreventie buitenterreinen. Poederblusapparaten zijn vanaf de fabriek al geschikt tot een temperatuur van -30˚C. Onderhoudsarme poederblussers in de webwinkel veilig per IDeal kopen.


CO2 BLUSAPPARATEN: 
Co2 blusapparaten zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en brandende elektrische apparatuur. Na gebruik is er geen nevenschade. Co2 brandblusapparaten komen we veel tegen bij elektrische apparaten zoals kopieermachines, in computerruimten of nabij meterkasten en kostbare productie machines. Het Co2 blusgas heeft een blussende werking waarbij de aanwezige zuurstof in de brand wordt verdreven. Hierdoor kunnen de Co2 brand blus apparaten helaas niet in te kleine ruimten worden gebruikt. Een Co2 brand blusapparaat is verkrijgbaar met 2 kilogram of 5 kilogram inhoud. Co2 blusapparaten zijn relatief kostbaar in aanschaf. Ook zijn Co2 blusapparaten zwaar van gewicht. Niettemin zijn Co2 blusapparaten vanaf de fabriek reeds al geschikt tot minimum temperaturen van zelfs -20˚C of -30˚C tot een maximum temperatuur van +60˚C. Net als poederblussers en sprayblussers zijn Co2 blusapparaten prima brandblussers om een elektriciteitsbrand te blussen. Bij het blussen van een elektriciteitsbrand is er geen elektrocutie gevaar.


SPRAYBLUSSERS:

Sprayblussers. Sprayblussers kopen voor iedere toepassing. Bijvoorbeeld sprayblussers auto, boot, camper, caravan de keuken thuis, bedrijfskeuken en kantoorruimten. De sprayblusser is voor bepaald aantal jaren (3, 4, 5) onderhoudsvrij. De houdbaarheid van het blusmiddel in metalen blussers is ook aan bepaalde termijnen gebonden. Dit geldt voor Co2 poeder en schuim blussers. Met sprayblussers in de tussenliggende jaren geen verplicht onderhoud uitvoeren.


Advies brandblussers of brandblusser offerte? Neem gerust contact op.